Agenda

23 augustus 2017, 14:00 uur

Gesprek als voorbereiding op kerkdienst

Vermaning te Zaandam

Ter voorbereiding op de dienst van 3 september a.s. te Zaandam bespreekt voorganger Pieter Hartevelt de teksten van die zondag. Het gaat niet zozeer om een theologische invalshoek alswel over wat 'gewone gemeenteleden en belangstellenden' hier aan beleven. Als u zich aanmeldt bij pieterhartevelt@ziggo.nl dan krijgt u de teksten vooraf toegestuurd. Natuurlijk kunt u ook spontaan komen.


Naar de agenda

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2017 Doopsgezind.nl