dg zaanstreek > zaandam > contactgegevens

Contactgegevens Zaandam

Kerkenraad

Voorzitter: br. D. van der Sluis
tel. 075-6402271,e-mail: voorzitterzaandam@doopsgezindzaanstreek.nl

Secretaris: vacant
e-mail: ks-zaandam@doopsgezindzaanstreek.nl

Penningmeester: vacant
Administrateur: Zr. B. Rijvordtea.rijvordt@planet.nl tel. 075 - 6289016 of 06 - 24 37 36 35.
Lid: br. G. Hekelaar tel. 075 -6218755
Lid: br. M. Romijn tel. 075 - 6163373 e-mail: romijn.banga@gmail.com

COMMISSIES EN ADRESSEN:

Kosterij:
Voor verhuur en inlichtingen belt u: 0
6-24 37 36 35

Themadiensten
Deze commissie bestaat uit een groepje gemeenteleden welkeeen aantal kerken per jaar eenactuele themadienst verzorgen in onze gemeente
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij br. M. Romijn tel. 075-6163373of e-mail: romijn.banga@gmail.com

Commissie van Beheer
Deze commissie zorgt voor het onderhoud van onze gebouwen in de breedste zin van het woord.Aanspreekpunt zijn br. J. Kanis, tel. 075-6168530 of e-mail:kanis016@wxs.nlen dhr. A. Castelein tel. 075-6163054

M.W.G. Het Regentencollege
Voor inlichtingen zr. T. Aartsen-van Dijk, tel. 075-6162905 of e-mail: tjitske.aartsen@gmail.com

Zendingscommissie
Aanspreekpunt: br. P.W.D. Ruig, tel. 075-6175670 0f e-mail: p.ruig@chello.nl

Ledenadministratie:zr. A.G. Ruig-Gingnagel
tel. 075-6175670 e-mail:
ledenadministratiezaandam@doopsgezindzaanstreek.nl

Preekvoorziening:
zr. T. Janki-Slot tel. 075-6314540

Het Mennistenerf:
Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam
tel. 075-6123262


Geestelijk verzorger Mennistenerf:
mw. drs. W. Roobol
Dorpsstraat 108,
1733 AP Nieuwe Niedorp
tel. 0226-426532
e-mail:w.roobol@het-mennistenerf.nl

Bankrekeningennummers:

De Doopsgezinde Gemeente Zaandam NL80 INGB 0000170270

Ledenbijdrage Doopsgez.Gem.Zaandam NL51 INGB 0000121322

MWG Het Regenten college Triodosbank NL31TRIO 0198352743

Vrienden Doopsgezind Weeshuis NL81 INGB 0690208464

Mutaties betreffende geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing graagdoorgeven aan: zr. A.G. Ruig-Gingnagel, Hobbemastraat 5, 1506 JV Zaandam. tel. 075-6175670 Wilt u zr. Ruig k op de hoogte brengen van ziekte of ziekenhuisopname?


Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl