Nieuws

 
 
3 november 2018

Evangelie? Dat is de Wet en de Profeten!

Aldus Flusser in zijn boek 'Jezsus, een Joodse visie'.† Waarin hij laat zien dat alle uitspraken uit de EvangeliŽn terug te voeren zijn op ons 'oude' testament. Op de tweede bijeenkomst van het leerhuis 'Jezus, Mozes en Elia' lichtte Kok Klever toe hůe dat gedachtengoed in de EvangeliŽn terecht is gekomen. Belangrijk hiervoor is de grote stroming van de FarizeeŽn die enkele eeuwen voor onze jaartelling ontstond. Onder invloed van de Grieks/Romeinse cultuur werden hierin nuances aangebracht in het Joodse denken en kwam het primaat van de liefde in zicht. Zie bijvoorbeeld de brieven van Paulus die zelf uit deze kringen kwam. Maar vooral ook de woorden van Jezus zelf. Waarbij het Evangelie van MattheŁs waarin Jezus zijn verkondiging bestemt 'voor de kinderen IsraŽls weer andere accenten legt dan dat van Lucas dat - in de lijn van Paulus -† meer tot 'de heidenen' gericht is.† Het (oudste) Evangelie van Marcus neemt een tussenpositie in met aandacht voor beide groepen. Na de verwoesting van†Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 is dit Evangelie herzien waarbij de taal van de lijdende dienstknecht uit Jesaja werd gebruikt om het lijden van Jezus te beschrijven (verwijzend naar die tempelverwoesting). En kwam de Mensenzoon uit het boek DaniŽl meer in beeld vanwege de verwachtte eindtijd.†
In het leerhuis was ook aandacht voor de Essenen met hun meer radicale opvatting over de eindtijd die in de EvangeliŽn door Johannes de Doper wordt verwoord.† Zo was er veel te zeggen over de ontstaansgeschiedenis van de EvangeliŽn en de doorwerking van de actualiteit van de periode na de tempelverwoesting in die EvangeliŽn. Het bijgevoegde schema geeft u daar een idee van.†


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl