> nieuws

Nieuws

 
7 december 2018

Wijs en Waarachtig

'Onze kerken lopen leeg' zo opende Chris Doude van Troostwijk deze geanimeerde studiedag op 7 december in Haarlem.  Hij wekte daarmee de indruk dat er suggesties zouden komen om hier iets aan te kunnen doen.  Daar kwam niet direct een antwoord op. Niettemin had de inleiding van hoofdspreker Catherine Chalier veel te bieden. Onze fixatie op kennis en zekerheid die in veel gevallen richtinggevend zijn voor ons geloven behoeven aanpassing. Want als je alles over het geloven weet 'wat je moet weten' zoals bij Orthodoxe richtingen soms het geval is, blijf je evengoed afhankelijk van de ongrijpbare genade van God.  Deze tot het Jodendom bekeerde Francaise wees daarvoor in de plaats een nieuwe weg langs de lijnen van de Joodse wijsheid die gestoeld is op eerdere generaties en vooral in het onderlinge gesprek  (de 'mondelinge Tora')  tot leven komt.  Als dķe wijsheid wordt gekoppeld aan waarachtigheid in ons bestaan, een trouw blijven aan jezelf ook als anderen je afvallen, zijn er kansen voor een doorleefd geloven dat kan 'overslaan'. 
In een van de  workshops 's middags (die door de beide Zaanse aanwezigen werd bijgewoond) werd gesproken over het verlangen naar waarachtig leven zoals we dat soms ervaren. Dąt verlangen is een drijfveer tot een levenslang proces van 'bekering'  of geloofsgroei die steeds aandacht vraagt.  'Zoals je op een fiets eigenlijk altijd aan het bijsturen bent om rechtdoor te kunnen gaan', aldus inleiders Emma Hartkamp en  Emanuel Foucaud-Royer.  Een verslag van de dag met de lezingen is binnenkort te vinden op www.vrijzinnigetheologie.comTerug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl