> nieuws

Nieuws

 
27 januari 2019

Samen vieren en elkander dienen

Het zoemde en gonsde in de Vermaning van Krommenie. In de groepjes die zich bogen over wat ons aanspreekt in de diensten (of wat we missen) en hoe we de onderlinge zorg en bemoediging vorm blijven geven. De ruim 30 aanwezigen op zondagmorgen 27 januari waren enthousiast en van goede zin om mee te denken over het profiel van onze samenwerkende gemeentes. Vieringen met gebruik van beeld en geluid, die ook mensen van buiten aanspreekt, met muziek, kunst, emotie betrokken op de wereld en maatschappij om ons heen: daar gaat ons hart sneller van kloppen, en dat van anderen wellicht ook.†
Wat betreft de onderlinge zorg vragen de wijkcontactpersonen om meer professionele ondersteuning en samenkomsten. Ook werd gesproken over bezoeken van de vrijgestelde pastor of predikant:† bezoeken met een zekere diepgang en vertrouwelijkheid. En als iemand niet mobiel is, misschien dan toch een huis-bijeenkomst bij die persoon thuis.†
IdeeŽn waren er genoeg deze morgen, preek van de leek, poŽziedienst, niet alles kan natuurlijk gelijk gerealiseerd. Maar.. het is wel de richting die we met de nieuwe voorgangers (die we medio dit jaar hopen aan te stellen) voor de komende vijf jaar gaan inslaan. Hoopgevend en bemoedigend: deze morgen hebben we werkelijk iets van de gelezen schrifttekst (Jezus in de synagoge: de Geest van de Heer rust op mij om armen het goede nieuws te brengen...† en een genadejaar van de Heer uit te roepen/ en: Paulus: U bent samen het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit)† in vervulling voelen gaan!†


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl