> nieuws

Nieuws

 
9 maart 2019

Is er dan nog hoop?

De lezing over moraliteit van Trouw columnist Stevo Akkerman leek in mineur te eindigen.  In zijn spraakwaterval over het verlies van moraliteit en idealisme in onze samenleving, waartoe hij was uitgenodigd op vrijdagavond 8 maart in de Kogerkerk. Over hoe de 'technocratie' van een schijnbaar neutrale maatregel voor het algemeen belang heel vaak samenhangt met een geheim eigenbelang van de betreffende bestuurder. Met vele voorbeelden over Shell, ING, KLM en andere grote bedrijven, waarbij belastingontwijking via Jersey heel gewoon is maar niet deugt. Over de kloof tussen de overheid en de zorgen van de burgers waar de populisten handig op inspringen. En de toenemende invloed van grootmachten als China tegenover de tanende kracht van het Westen. Met daarbij gevoegd een portie heimwee naar de tijd dat politieke partijen, de vakbeweging en de kerken nog brede steun genoten. Komt het nog wel goed?  Zo luidde een vraag uit de zaal, waar een gevoel van machteloosheid om zich heen greep.  In de allerlaatste minuten bij deze goed bezette lezing (bijna 70 personen waarvan ruim 10 doopsgezind) vond de inleider, die  als 'dominee èn koopman' ook graag zijn eigen boeken verkoopt, inspiratie bij Vàclav Havel die hoop omschrijft in onderscheiding tot optimisme en verwacht succes. Die onderliggende hoop zou ons kunnen helpen om de spannig tussen ideaal en werkelijkheid uit te houden en vruchtbaar te maken. Al viel het woord Revolutie op deze avond, er zijn dus ook andere wegen die ons 'van de afgrond naar het paradijs kunnen leiden'.  Inspirerend en goed om dit met zoveel belangstellenden te delen! 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl