> nieuws

Nieuws

 
15 maart 2019

Een bta man die probeert te begrijpen

Hoe zit het met de band tussen religie en geweld?  Dat is de vraag die Tjalling Beets al enkele jaren bezig houdt. Op de avond 'gesprek in de pastorie' te Krommenie op 14 maart deelde hij zijn vragen en bevindingen.  Persoonlijk weigerde hij ooit militaire dienst op grond van zijn religieuze overtuiging. Maar wat als onderzoek aantoont dat 40% van alle oorlogen samenhangen met religie?  Als we in onze eigen bijbel menige verwijzing naar geweld en oorlog tegenkomen?  Als de geschiedenis leert dat religie vaak een instrument is om de massa te mobiliseren?  Is er een manier om dat te begrijpen?


Tjalling vat het begrip Religie breed op: een verzameling van afspraken over wat en hoe wij 'geloven'.  Dat 'geloven'  is een combinatie van vertrouwen en overtuiging. En waar overtuigingen een rol spelen en er enige vorm van organisatie nodig is, dan...  komen macht en invloed het verhaal binnen en gaat het mis. Zie het nazisme waar Ewoud Kieft in zijn boeken over schrijft. Maar denk ook aan de kruistochten en ander geweld dat uit kerken en maatschappelijke stromingen is voortgekomen.  

Móet geloof dan altijd tot geweld leiden?  Nee, zo bewijzen Gandhi en bijvoorbeeld Franciscus van Assisi. Maar... bij hun georganiseerde navolgers ging het wel vaak mis. Religie draagt een hoog risico op geweld in zich. Volgens Tjalling heeft het te maken met onze menselijke behoeftes aan rust, eten, macht, eer, acceptatie, status, idealisme, ontplooiïng en andere.  Hij probeerde die samen met de elf aanwezigen een plaats te geven in een schema volgens de piramide van Maslov. Pas als aan de laagste behoeftes voldaan is komen de hogere in beeld. Is dat dan een verklaring voor het geweld uit religie: dat om tot de hoge stadium van creatief geloven te komen eerst onze fysiologische behoeftes, onze behoefte aan zekerheden, sociale acceptatie en waardering 'bevochten' moeten worden?  Een echt antwoord is deze avond niet gevonden. Wel was er een fijne discussie na, wederom, een overheerlijke maaltijd van gastvrouw Trees en gastheer Ron. 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl