> agenda

Agenda

 
23 september 2019, 20:00 uur

Vrede en geweldloosheid bij Franciscus en Rumi

Vermaning te Krommenie

Het mens-zijn is een soort herberg.
Elke ochtend een nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede
grijns en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Een prachtige gedachte als ‘binnenkomer’,  deze wijsheid van Rumi.  Deze dertiende eeuwse moslim-mysticus  en Soefi was een actief beoefenaar van geweldloosheid.  Hij is even legendarisch geworden als zijn tijdgenoot Franciscus van Assisi.  Hun beider insteek om vreedzaamheid te bevorderen inspireert ons ook heden ten dage nog.  Als voorbeeld de vraag hoe wij handelen als iemand zich in ons huis binnen dringt en onbehoorlijk gedraagt? Gooien we hem of haar ‘vastberaden’ eruit, blijven we rustig en geven we het goede voorbeeld  of..  verdragen we de onruststoker geduldig omdat die een spiegel voor ons hart is?  Welke van deze drie keuzen zouden we intuïtief maken?  En hoe verhoudt zich dat tot onze Doperse vredesgedachten?   Mogelijk zijn ook enkele moslims aanwezig om vanuit hun gedachtengoed in gesprek te gaan.  Inleider is Kok Klever. Wees welkom op Maandag 23 september om 20 uur in de Vermaning te Krommenie.  Als 'warmmaker' nog een tekst van Franciscus van Assisi, waaraan goed te zien is hoezeer hij kiest voor het goede (voorbeeld)  in de strijd tegen het kwaad: 


Waar liefde is en wijsheid, daar is geen vrees en geen onwetendheid. (vgl. 1 Joh 4,18)
Waar geduld is en nederigheid, daar is geen kwaadheid en geen opwinding.
Waar armoede is met vreugde, daar is geen hebzucht en geen gierigheid.
Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen.
Waar de vrees van de Heer is  om zijn hof te bewaken,83 (vgl. Lc 11,21)
daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen.
Waar barmhartigheid is en onderscheiding, daar is geen veeleisendheid en geen verharding.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl