> agenda

Agenda

11 oktober 2019, 20:00 uur

Zincafé over orgaandonatie

Kogerkerk, Kerkstraat 14 Koog aan de Zaan (naast het viaduct)

Je organen doneren? Ervaringen, voorlichting, vragen en gesprek over orgaandonatie


Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans forum voor opinie en gesprek over vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 
Op 1 juli 2020 treedt een nieuwe wet over donorregistratie in werking. De wet gaat uit van actieve donorregistratie. Om er zeker van te zijn dat na je overlijden je organen of weefsels niet worden weggenomen en gedoneerd, moet je actie ondernemen. M.a.w. je wordt als donor geregistreerd in het Donorregister, tenzij je tijdig heb aangegeven dat je een andere keus maakt.
Tijd dus om na te denken en te beslissen over het al dan niet doneren van je organen en/of weefsels na je dood. 
Diverse mensen, o.a. de bekende ethicus en theoloog Theo Boer, hebben zich als donor laten uitschrijven uit het Donorregister vanwege deze in hun ogen te ver gaande ingreep van de overheid in hun autonomie.
Babs Willemse vertelt hoe het is om een orgaan getransplanteerd te krijgen en daarmee te leven. 
Marja van der Eijk van de Nederlandse Transplantatie Stichting geeft voorlichting, bijv. over hoe de donatie van organen of weefsels in z’n werk gaat. Natuurlijk zijn beide spreeksters bereid vragen te beantwoorden.
Jaap van Kampen is gastheer en gespreksleider.
Het is niet bedoeling van dit Zincafé om u ervan te weerhouden donor te worden en evenmin om u over te halen om wel donor te worden. 
Het gaat er om dat we na deze avond beter weten waarom het gaat en straks een beter gefundeerde beslissing kunnen nemen.
Plaats:   Kogerkerk, Koog aan de Zaan – hoek Verzetstraat/Raadhuisstaat
Aanvang:   20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. 
Toegang:   vrij; collecte na afloop er bestrijding van de onkosten

Nadere informatie: bij Anneke Röhling, tel. 075-6162362, anneke@rhlng.net


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl