> nieuws

Nieuws

 
26 oktober 2019

Kracht uit kwetsbaarheid

'Wat wil jij op je bordje?' 'Doe mij maar müslibrood met kaas' zo bevroegen de 32 aanwezigen elkaar op de levendige startzondag in de Kooger Vermaning. Bij de lunch werden de aanwezigen twee aan twee aan elkaar gekoppeld om voor elkaar een bordje klaar te maken.  En dat werkte, bovendien zorgde het voor onverwachte ontmoetingen. Mooi dat we elkaar op deze startzondag van voedsel mochten voorzien. 
Voor de geestelijke mens was ook goed gezorgd. Het nagespeelde demonstratiegesprek van de Luisterlijn gaf een indringend beeld van wat luisteren echt betekent: stiltes durven laten vallen, geduld bij psychiatrische bellers, tact bij mensen die van geen ophouden weten, doortastendheid bij noodsituaties en vooral ook goed voor jezelf laten zorgen zodat jij als luisteraar ook weer jouw verhaal kwijt kunt. In onze kringen zijn er reeds vier actief bij de Luisterenlijn en een vijfde meldde zich deze ochtend nog aan. 
De diepte was ook voelbaar in de lectio divina, het meditatief lezen, van psalm 121. En de lezing van de Kanaänitische vrouw uit het Mattheüs Evangelie die kracht vond vanuit haar kwetsbaarheid.  Deze lezing en de gedachten hierover vindt u onderaan dit verslag. 
Maar vooral was het een rijke ontmoeting: om samen als kwetsbare gemeenten als broeders en zusters het leven te delen. Om te ervaren hoe wij elkaar in de Zaanstreek nodig hebben en samen tot iets inspirerends, gezelligs en goeds kunnen komen. Mèt een inzet voor de medemens die ook tot uiting kwam in de collecte voor de muzikale ontmoetingen van de Wereldvrouwen. 
De toon voor het nieuwe seizoen is gezet!

Lectio Divina:  Psalm 121 in de bewerking van Huub Oosterhuis  

Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
zou iemand mij komen helpen? 
Ja, mijn God komt mij helpen,
de schepper van hemel en aarde.

Hij zal niet toelaten dat je struikelt,
Hij zal niet slapen,
Hij waakt over jou.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.

Onze God houdt de wacht
als een schaduw over je heen.
Overdag zal de zon je niet steken
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.

Hij houdt alle kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
En waar je ook gaat of staat, - 
God zal je behoeden voor eeuwig.

Lezing uit het Evangelie volgens  Mattheüs 15,21-28   (NBV vertaling)
En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen. 

Enkele gedachten over kwetsbaarheid

Heer ontferm u, een schreeuw uit het hart

God zie mij en bekommer u over mij, haast mij te helpen

Hoe vaak zijn die woorden al door ons heengegaan?

En nu zij dus, die inheemse van Kanaän, het beloofde land, verblijvend in het verre Tyrus en Sidon. 

Ze bespeurt een minieme kans om haar dochter te redden. Ze grijpt deze vol aan.

Ze geeft niet op als ze afgewezen en genegeerd wordt. 

U hebt een groot geloof, zegt Jezus haar. 

In het grieks staat er: u hebt een mega- geloof. 

En: een mega-inzet van haar kwetsbaarheid.

Zo redt zij op het nippertje haar dochter.

Een symbolisch verhaal.

Tussen de regels door proeven we vragen van insluiting en uitsluiting. Actuele vragen tussen Christenen van verschillende afkomst.

Voor toen aan het einde van de eerste eeuw.

 

Voor vanmorgen is het een spiegelverhaal over onze kwetsbaarheid.

Hoe je voor je kinderen, en ook je kleinkinderen, door het vuur gaat. Het onstuitbare instinct van moeders en vaders.

Je doet alles voor je kinderen.

Ook als je daardoor zelf gekwetst of vernederd kan worden. 

 

Een prachtig voorbeeld van inzet van kwetsbaarheid.

Tegen de stroom van aandacht voor sterke kanten in.

Zelfredzaamheid, participatie, eigen regie: het zijn mooie dingen.

Maar wat als je geen overzicht hebt?

Als je sociale vaardigheden niet optimaal zijn.

Als je computervaardigheden mist.

Als pech en tegenslag zich opstapelen?

 

Dan.. kan het delen van kwetsbaarheid verbinden.

met anderen die leven vanuit een eigen fundamentele broosheid,

die beseffen dat afhankelijkheid ieders eigen is;

breekbaarheid en kortstondigheid evenzo.

Een erkenning, niet alleen tussen ouder en kind,

Maar van mens tot mens

omdat hierin ieder gelijk is.

Waarin de ander gezien wordt

en gedragen.. zoals wij zelf gedragen zouden willen worden.

 

Heer ontferm u… 

Wat zit er veel in die eenvoudige woorden.

In het delen van breekbaarheid, 

in het zoeken van verbinding en durven toevertrouwen. 

 

Heer ontferm u,

over ons Doopsgezinde Gemeenschappen

op de weg die we samen in het komende seizoen gaan. 

Opdat wij als kwetsbare broeders en zusters

elkaar tot steun en sterkte mogen zijn.

 

 

 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl