> nieuws

Nieuws

 
3 oktober 2019

Was het Eva die de appel plukte?

Grote kans dat u bovenstaande vraag met JA beantwoordt.  Zo is het ons als kind waarschijnlijk al ingeprent. Dat het antwoord op deze vraag anders ligt bleek in de lezing 'Vrouwen in de bijbel' door Hanneke van der Sluis op woensdag 2 oktober. Niet omdat Michelangelo geschilderd heeft dat de man plukt en de vrouw een vijg aangereikt krijgt, want ook dat is een latere interpretatie.  Nee, Eva heeft de appel niet geplukt omdat Eva nog niet in het verhaal voorkwam.  En ook omdat er geen sprake is van appels maar van 'vruchten'.   Maar hoe zit het dan wel?  Hanneke legde uit dat in het begin van onze bijbel, als het verhaal van de zondeval wordt beschreven,  de vrouw en de man nog geen naam hebben. Pas later wordt  haar naam uitgesproken: Eva, levensbron, want zij is de moeder geworden van al wie leeft. (Genesis 3,20).   Vóór dat moment gaat het over 'de mens'  'vrouw' en 'man'.   Waarbij éérst over de vrouw wordt gesproken en daarna pas over de man!  Die vrouw voert vervolgens een theologische discussie met de slang die gaat over positie van de slang ten opzichte van God. Pas daarna neemt de vrouw een vrucht en geeft die aan de man. Kortom aan het begin van de schepping is de vrouw een verantwoordelijke en handelende persoon, vóórdat de man iets gaat doen. 
U begrijpt dat dit perspectief van gelijkwaardigheid in latere geschriften en interpretaties behoorlijk gekanteld is.  En dat de feministische theologie haar handen vol heeft aan het rechtzetten van dat alles.  Voor de kleine groep aanwezigen was het een leerzame en inspirerende middag.  Wilt u er meer over horen, spreek dan Hanneke gerust eens aan! 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl