> agenda

Agenda

23 januari 2020, 19:30 uur

Verrassend eigentijds: Lev Tolstoi

Vermaning te Wormerveer

De Russische schrijver Lev Tolstoj (1828 – 1910) raakte niet alleen bekend door zijn grote romans zoals ‘Oorlog en Vrede’ en ‘Anna Karanina’, hij schreef ook over geloof en het christendom.  

Midden in een existentiële crisis rond zijn 50ste levensjaar keerde Tolstoj terug naar de kerk van zijn jeugd en begon de Bijbel weer te lezen. Hij was geschokt te zien dat van het vroege christendom slechts een log en machtig instituut restte met veel uiterlijk vertoon en dat de leer van Christus nauwelijks meer in praktijk werd gebracht.
Dat was voor hem het keerpunt in zijn leven en het startpunt van een gedurfd project dat hem tot het eind van zijn leven intensief heeft beziggehouden. Doel was om de kern van het christendom voor zichzelf en voor anderen weer helder te krijgen, inclusief de praktische politieke en sociale gevolgen. Een interessant oeuvre volgde, dat vele wereldverbeteraars heeft geïnspireerd, zoals Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela en in Nederland o.a. Domela Nieuwenhuis.  Hij wordt nog steeds gezien als een vredesactivist avant la lettre.

Zijn boeken over christendom en geloof werden niet uitgegeven want ze waren bedreigend voor het regime, voor de Russisch orthodoxe Kerk en de kerken in  het algemeen. Later verschenen ze wel in het Engels en recent vertaalde Sieuwert Haverhoek drie werken van Tolstoj vanuit het Engels in het Nederlands, waaronder ‘De eerste Stap’, ‘Brief aan een Hindoe’ en ‘Wat ik geloof’.

Het gedachtengoed van Tolstoj is in vergetelheid geraakt maar is het waard om weer eens kritisch doordacht te worden in het licht van de huidige wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur, duurzaamheid en religie. Het valt op dat Tolstoj na meer dan 100 jaar nog verbazend actueel is en inspirerend kan zijn voor een persoonlijke reflectie en een dialoog met anderen over een zinvolle levenshouding op basis van de morele principes die hij afleidde uit de Bergrede van Christus.

Ir. S. Haverhoek (1945) is een gepensioneerd industrieel milieudeskundige en lector duurzaam ondernemen op Hogeschool Windesheim.

Tolstoi eigentijds


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl