> nieuws

Nieuws

 
11 juli 2020

In dialoog met de Evangelische Broeder Gemeente

Wat voor zich zou moeten spreken – dat zwarte levens ertoe doen – spreekt niet voor zich. Voordat we de straat op kunnen met All Lives Matter is die andere leus dus hard nodig, dat “Black Lives Matter”! Zondag 28 juni besteedde Kok Klever in de zondagsdienst aandacht aan Keti Koti (ketenen gebroken).  Hij stelde hierin onder andere dat wij als ingezetenen van Nederland een zekere verantwoordelijkheid hebben voor ons slavernijverleden in Suriname dat tot circa 1863 - 1873 duurde. Om hier als Doopsgezinden in de Zaanstreek iets mee te doen heeft hij contact gezocht met mevrouw Jetty Tauwnaar van de Evangelische Broedergemeente. Dit resulteerde in een ontmoeting in kleine kring tussen Doopsgezinden en leden van de EBG op maandag 6 juli. Het was een eerste kennismaking en de gelegenheid om te horen hoe het slavernijverleden doorwerkt bij de leden van de EBG. 

Namens de Evangelische Broedergemeente waren er drie zusters aanwezig in de Vertoeving en vanuit de Doopsgezinde Gemeente waren er vijf personen waaronder Jannie Nijwening.  Jetty vertelde dat de EBG in Noord-Holland bestaat uit vijf deelgemeenten. Op dit moment zijn er vier plaatsen waar vieringen worden gehouden maar met ingang van volgend jaar wordt dat aantal teruggebracht tot twee: Haarlem en Alkmaar. Het betekent ook dat er dan geen diensten meer zullen plaatsvinden in de Maartenkerk aan de Vinkestraat (Zaandam). Wel is er een Zaanse gebedsgroep van oudere leden die bij elkaar blijven komen. Er is een predikant voor de hele provincie.

Na een kennismakingsrondje ging het gesprek over slavernij en de afschaffing ervan.
In 1863 is de slavernij afgeschaft in Suriname en op de Antillen, maar het duurde nog tien jaar voordat de slaven vrij waren. De huidige generatie weet alleen van de wreedheden van de slavernij van horen-zeggen, maar toch is het eigenlijk nog heel dichtbij. “De moeder van mijn grootvader was slavin”, vertelde Jetty. De slavernij heeft heel veel verdriet veroorzaakt en het is goed dat het nu ter sprake komt. Excuses maken hoeft niet van deze vrouwen, als er maar over gepraat wordt en niet alleen jaarlijks in juni en juli.
Jetty heeft zich verdiept in de geschiedenis en heeft zich er, samen met het comité antiracisme voor ingespannen dat er in Zaandam een straat zou worden genoemd naar de verzetsstrijder Anton de Kom. Het werd een brug (2013), en een van de deelnemers aan het gesprek merkte op dat dit eigenlijk heel mooi is: een brug verbindt.

Op school ging het bij geschiedenis niet over het slavernijverleden: ook in Suriname ging het over de Nederlandse geschiedenis, niet die van Suriname. Nadat de slavernij was afgeschaft moest het werk natuurlijk wel worden gedaan. Dus werden andere mensen naar o.a. Suriname gehaald en te werk gesteld op de plantages: Hindoestanen, daarna Javanen, daarna Chinezen en Libanezen. Je kunt de vraag stellen: wie of wat is een Surinamer, omdat er zoveel verschillende bevolkingsgroepen zijn met hun eigen cultuur.
Veel klederdrachten zijn ontstaan tijdens de slavernij: omdat het regelmatig voorkwam dat slavenhouders zich vergrepen aan de meisjes moesten ze zich zo onaantrekkelijk mogelijk kleden!

In de 18e eeuw kwamen de zendelingen vanuit Hernhutt naar de Surinaamse binnenlanden. Het christelijk geloof bracht veel tweestrijd, omdat mensen hun eigen religie hadden.

In het gesprek kwam ook de onthulling van het slavernijmonument in 2002 (Oosterpark in Amsterdam) ter sprake. De toenmalige koningin Beatrix verrichtte de onthulling maakt de gebeurtenis leidde tot rellen, omdat de directbetrokkenen op afstand werden gehouden. Zouden jullie willen dat het nog een keer zou worden overgedaan, een herkansing voor Beatrix, en dan met de nakomelingen van slaven als genodigden? Dit bleek niet te leven bij deze vrouwen. Als de politiek het wil oppakken: prima, maar van ons hoeft het niet.

Jetty eindigde hoopvol: “De generatie die na ons komt, die gaan het oplossen. Daar heb ik alle vertrouwen in.” En: “Ik wil geen pardon, ik wil gelijke rechten.”

Het was een geanimeerd gesprek en we waren nog lang niet uitgesproken.
Voordat we onze vermaning konden laten zien en iets vertellen over de doopsgezinden, was de taxi er. We zetten ons contact graag voort! Wie weet een gezamenlijke dienst of een bijeenkomst met een grotere groep.

Ter informatie: 
De Evangelische Broedergemeente heeft haar wortels in de vijftiende eeuw in het voormalig Tsjechoslowakije. Evenals de doopsgezinden, een eeuw later, werden ze hevig vervolgd en moesten ze hun vaderland ontvluchten. Zo kwamen ze terecht in Polen, Berlijn, Saksen en Silezië. Op het landgoed van Graf von Zinzendorf werden ze gastvrij onthaald en op zijn landgoed bouwden ze Hernnhut. In de achttiende eeuw gingen zendelingen de wijde wereld in en werkten o.a. onder slaven in Deens West-Indië, de VS en Suriname. In 1734 vestigden de Hernhutters zich in Nederland. Hier ontmoetten ze doopsgezinden en een aantal van hen sloot zich bij hen aan. De EBG heeft haar centrum in Zeist.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl