> nieuws

Nieuws

 
27 augustus 2020

Thuis op aarde

Klik hier voor een filmimpressie van  7 minuten.

 

Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet!
Gegroet jij, jij, die voor ontmoeting komt, verbondenheid met elkaar en met de aarde, gegroet!
Gegroet jij, jij, die vanwege gezondheid of andere redenen niet hier aanwezig kan zijn: wij voelen ons samen met jou thuis op aarde, gegroet! 

Zo begon de openingsdienst op de buitendag 27 september in Dopersduin.  Vierentwintig mensen, oud en jong, hadden de weg naar Schoorl weten te vinden. 
Onthaald op koffie en thee, en toen naar de kerk voor de opening. Om ons samenzijn toe te vertrouwen aan God.  'Aan u behoort o Heer der heren de aarde met haar wel en wee' .    


De Eeuwige is grond onder je voet, steun in je rug en een dak boven je hoofd om je weg op aarde te gaan.  Zo werd het symbool van het jaarthema prachtig toegelicht. 
Voort klonk de lofzang in psalm 24: 'Van de eeuwige is de aarde en haar volheid'    als een  'wonderwereld vol geheimen'.  
Daarna was het tijd voor de workshops. 
Godly play met Marijke Haisma : het verhaal van de schepping uitgebeeld en beleefd.
Lectio Divina met Jannie Nijwening: Psalm 24 zó lezen dat de woorden je tot God leiden
Waarom zouden we duurzaam leven? Kok Klever had een praktische èn spirituele afweging voor onze al dan niet duurzame levensstijl. 

En dan is het ook gewoon lekker als je op zo'n dag verwend wordt met een heerlijke lunch: soep, kaassoufflé, brood en salade.  
Buiten begon het zonnetje te schijnen,  en dat was fijn. Want in de middag ging de ene helft samen materiaal uit de natuur verzamelen om een mandala te maken. 

Heerlijk om zo met jong en oud scheppend bezig te zijn. 
En de andere helft van ons gezelschap ging onder begeleiding van Merk Rijken samen zingen.  Voorzichtig, èn... buiten!   
Na koffie/thee kwamen alle ervaringen en vruchten van de dag samen in de slotdienst, met buitenzang in canon.  


O, gezegend ben jij, liefhebbende en levende God,
die ons op aarde een thuis geeft 
die ons samenbrengt in deze dagen en altijd. 

De buitendag?  Volgend jaar weer! 

Hieronder vindt u eerst een impressie van de workshop Lectio Divina,  en daaronder een impressie van de workshop over Duurzame Duurzaamheid. 

Lectio Divina, een korte inleiding

Lectio Divina betekent letterlijk: goddelijke lezing.
Het is een manier van bijbellezen die in de kloosters is ontwikkeld. Het is een meditatieve manier van omgaan met de tekst. Bij het lezen van de bijbel op deze manier gaat het er niet om of je precies snapt wat er bedoeld wordt. Het gaat erom of je erdoor veranderd wordt naar het beeld van God dat in je gelegd is: licht en leven, vrede en recht, liefde en trouw.
“De Bijbel werd (en wordt) gelezen vanwege verlangen naar God.” 

Na de voorbereiding (ontspanningsoefening) zijn er vier stappen:

1 lectio (lezen) Aandachtig, hardop. Je bent nog niet bezig met de uitleg, of wat het jou allemaal doet of niet, maar eerst eens gewoon goed lezen wat er staat, en hoe het er staat.

2 meditatio Nu overweeg je de tekst, je mediteert erover. Je kauwt op de tekst, bij wijze van spreken. Welk woord, welke zin raakt je? Hoe spreekt God tot jou door deze woorden?

3 oratio (gebed) Vervolgens kan het zijn dat er een antwoord in je opkomt. Dat je iets tegen God wilt zeggen. Hardop of in stilte.

4 contemplatio contemplatie. Dat is wat eigenlijk niet te benoemen is, en al helemaal niet te organiseren. 
Het is “het proeven van God zonder meer, het zuivere zwijgen in stille beschouwing van de Eeuwige, genieting van God… Het is de ervaring van de heelheid van het leven, zelfs midden in de breuken. Juist wanneer je de heelheid ervaart, ben je extra gevoelig voor de breuken en de gebrokenheid en lijd je eraan.”
En daarom volgt er op deze vier stappen een vijfde stap in het leven van alledag: de actio, de handeling. Je komt in verzet tegen wat niet goed is.

(citaten uit Jos de Heer: “De ladder van de kloosterlingen.”

Met een kleine groep hebben we op de buitendag in Schoorl psalm 24 op deze wijze gelezen. Het smaakte naar meer dus er zal zeker een vervolg komen!
Jannie Nijwening

 

Workshop Duurzame Duurzaamheid   Dopersduin  27 september 2020
Door Kok Klever (Naar aanleiding van het boek Duurzame Duurzaamheid, zie de vorige MennoZaaM) 

Waarom zouden we duurzaam leven?  
We horen al enkele tientallen jaren dat het milieu het moeilijk heeft.  Van de Club van Rome tot de talloze Klimaattops.  En toch, het blijft moeilijk.   Samen onderzoeken we hoe dit werkt. 

Eerst inventariseren we enkele Boosdoeners: 
Zwerfafval   (en een gemeente die openbare prullenmanden weghaalt)
Kernenergie   (alhoewel hierover de meningen verschillen)
Bosbranden  (aangestoken, maar ook vanwege de opwarming van de aarde)
Kolencentrales  (Wereldwijd staan er nog heel veel in aanbouw)
Bio industrie (Veel dieren op een kleine oppervlakte)
Mono-cultures  (en hetzelfde voor planten en granen)
Wasverzachter (we kunnen zonder!)
Vliegreizen
Autoverkeer (Op olieproducten)
… en zo is er natuurlijk nog veel meer op te noemen

Boosdoeners: Wat kosten ze ons?  
De vervuiling kost ons veel aan gezondheid, waarbij armen meer risico lopen.
Diversiteit in natuur: er sterft veel uit
Opwarming van de aarde
Verlies van natuur
Stress en veel zorgen 

Boosdoeners: Wat leveren ze ons op? 
Veel gemak,   een auto voor je deur etc. 
Handel,  veel geld voor bepaalde personen en dus veel macht
(schijn)zekerheid dat alles kan en goed geregeld is  

Welke pluspunten kennen we voor wat betreft duurzaamheid? 
Het oprapen van zwerfafval dat veel mensen doen
Kernenergie (bekeken als oplossing voor CO2)
Auto op elektriciteit of waterstof (Mits groen ‘gewonnen’)
Voeding: we zijn meer bewust van wat we eten, minder vlees, dichtbij gekocht
Reizen met openbaar vervoer
Electrisch fietsen  (houdt je uit de auto)

Pluspunten voor duurzaamheid: wat kosten ze ons? 
Soms iets meer geld
Iets minder comfort
Tijd:  dingen duren langer 
Kwetsbaarheid

Pluspunten voor duurzaamheid: wat leveren ze ons op? 
Veel en gevarieerde natuur
Rust
Gezondheid
Bewust leven

Alle lijstjes zouden met gemak langer gemaakt kunnen worden, maar hier kwamen we op dat moment samen op.  Het gaat uiteraard om de afweging: wat voor keuzes maken wij, bewust of onbewust, en wat voor effect hebben die? Kees Zoeteman geeft in het boek ‘Duurzame Duurzaamheid’ een schema voor onze betrokkenheid.  (Gebaseerd op de piramide van Maslov)


    
 

Op welk niveau bevinden we ons?  En waar bevinden onze leiders zich? 
Regelen zij alles zo dat wij goed kunnen leven, of speelt hun ego een grote rol zodat het meer gaan om decorum en de goede sier?  Feit is dat er al tientallen jaren geen voortgaand en samenhangend leiderschap is op het gebied van de wereldvraagstukken rond het milieu. 
Doch liever komen we weer bij onszelf terug.  

Op onze Moraliteit: wat we doen, de beslissingen die we nemen 
Dit heeft te maken met waarden en normen, en ook deugden.
Een kernvraag is vaak: Hoe lossen we dit op? 
Milieuproblemen worden vaak ‘technisch’ opgelost.

In samenhang met

Onze Spiritualiteit: wat ons beweegt en wat ons overkomt. 
Wat wordt ons gegeven?   Ook wel genade genoemd.
In plaats van oplossen gaat het om ontmoeten.  De belangrijkste vraag is bij de interactie: Hoe herken ik het goede in jou? 
Verbondenheid en Verwondering krijgen de voorkeur. 
Compassie…  die weer leidt tot deugden vanuit ons hart in een:

Nieuwe Moraliteit
-Moed: Onder ogen zien hoe het echt gesteld is met de duurzaamheid
-Matigheid: Niet teveel en niet te weinig.  We hebben een teveel aan ‘begeerte’ in ons dat wellicht nog stamt uit onze oude genen uit de tijd van jagen en sprokkelen
-Rechtvaardigheid: De volgende generaties hebben ook recht op voedsel en veiligheid
-Verstandigheid: Kennis verwerven over de ecologische crisis, bv kledingproductie, telefoons, etc. 

De verbondenheid van spiritualiteit en moraliteit lijkt een begaanbare weg naar Duurzame Duurzaamheid. 
Daarom kunnen en willen we duurzaamheid in ons leven een vaste plek geven. 

 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl