> nieuws

Nieuws

 
15 september 2020

Kan ik iets voor je zijn?

Kan ik iets voor je zijn?  JA  was het antwoord van de bijna 200 aanwezigen bij de geanimeerde oecumenische dienst in Krommenie. 
Met maar liefst zeven voorgangers vanuit de kerken van Krommenie en Assendelft. 
Er werd gedeeld hoe moeilijk we het dit jaar gehad hebben: aan huis gebonden in de lock down,  geen afscheid kunnen nemen van je dierbaren, niet meer op straat durven.  Wat een tijden! En dan toch... ergens die Christelijke gedachte van Paulus dat we één zijn, verbonden.  Dat we samen hoop mogen zoeken en vinden.  In een prima collecte voor de voedselbank.  En in de onverwacht grote opkomst bij deze openluchtdienst. 
Met uitbundig zingen, want dat mocht  hier buiten!  En voelen dat we elkaar nodig hebben,  ook in de tijden die nog komen zoals in de zegenbede klonk:
De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen! 

 

Van links naar rechts: 
Neeltje Reijnders  (PKN Krommenie)
Jelle Knol  (Ned. Ger.  Krommenie)
Jannie Nijwening (Doopsgezind Zaanstreek)
Nettie Boon (PKN Assendelft)
Johannes van Riessen  (Oud Katholiek Krommenie)
Hetty van Galen (PKN Krommenie)
Matthé Bruijns (RK Krommenie) 

(Als u goed kijkt op de andere afbeelding kunt u daar nog wat Doopsgezinden ontdekken.)


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl