> nieuws

Nieuws

 
25 september 2020

Wat betekent de Bijbel voor jou?

'Neem zo mogelijk een Bijbel mee van huis.'  Zo was gevraagd voor de vijfde bijeenkomst van de geloofsgespreksgroep 'Er is meer' op donderdag 24 september. De elf aanwezigen hadden, voor zover mogelijk, dus een Bijbel van huis meegenomen. In de groep werd gedeeld waarom  deze Bijbel was uitgekozen om mee te nemen. Soms was deze het enige exemplaar in huis, anderen moesten kiezen uit een hele rij verschillende vertalingen. De een was opgegroeid met bijbelverhalen en had een Bijbel gekregen bij doop, belijdenis, huwelijk of tijdens studie, de ander was niet zo vertrouwd met de Bijbel. Aan sommige Bijbels waren (dierbare) herinneringen verbonden. Kok liet de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) zien en ook een Nieuw Testament in het Grieks. Vanuit die grondteksten in het Hebreeuws en Grieks zijn in de loop der eeuwen steeds opnieuw vertalingen gemaakt. Taal leeft en daarom moet de Bijbel steeds opnieuw bij de tijd worden gebracht.
We hebben stilgestaan bij de verschillende vertalingen: sommige vertalingen, zoals de Naardense Bijbel, zijn niet altijd even toegankelijk omdat deze vertalingen dicht bij het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks blijven. De Nieuwe Bijbelvertaling is makkelijker leesbaar, en voor beginners is de Bijbel in Gewone Taal aan te bevelen.

Vervolgens werd ons de vraag gesteld: wat betekent de Bijbel voor jou?
We kregen een rijtje woorden, waaruit we konden kiezen en eventueel onze eigen woorden aan konden toevoegen. Inspiratie, geschiedenis, geloof, trouw, houvast, geweld, vrede, God met ons, verlossing, moeite doen om…, mensenwerk, onderweg met… openbaring/onthulling. De Bijbel als bron van Inspiratie stond bovenaan.
Ook onderweg met scoorde hoog: geloven is niet statisch. “Mijn hele leven ben ik al onderweg met de Bijbel. Ik heb heel andere inzichten gekregen, ik blijf ermee in de weer. Het is een geweldig boek!” De Bijbel wordt gezien als mensenwerk: verhalen, opgeschreven door bezielde mensen. In de Bijbel gaat het om mensen die zoeken en proberen, die vallen en weer opstaan in relatie met God; het gaat dus over ons! Het is ook ons verhaal.
De Bijbel is ook een moeilijk boek: het is moeilijk om woorden om te zetten in daden en het is ook moeilijk omdat sommige teksten ons tegenstaan. Dan moet je op zoek naar een uitleg, maar het blijft ingewikkeld.

Het laatste deel van de bijeenkomst hebben we gekeken naar de volgorde van de bijbelboeken van het Eerste Testament. Die is niet in alle Bijbels gelijk en dat is niet voor niets: er zit een gedachte achter. De Joodse Bijbel (ons Oude of liever Eerste Testament) eindigt met het bijbelboek 2 Kronieken. Het is een hoopvol slot: het einde van de ballingschap is in zicht, het volk mag weer opgaan naar Jeruzalem! De Naardense Bijbel heeft deze volgorde overgenomen. De andere vertalingen eindigen met de profeet Maleachi en daarmee wordt gesuggereerd dat het hele Eerste Testament is toegeschreven naar de komst van Jezus. Waarbij het Evangelie van Mattheus naadloos aansluit op Maleachi.
Er zit dus een hele theologie achter de gekozen volgorde!

De volgende keer (15 oktober) gaan we verder met de Bijbel. Een geweldig boek! We zijn er nog lang niet over uitgesproken!  

bijbel gesprek


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl