> agenda

Agenda

22 september 2021, 20:00 uur

Vredesconcert

Kogerkerk, kerkstraat 14 (naast het viaduct)

Van 18 t/m 26 september wordt in Nederland de landelijke vredesweek gehouden. Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Inclusief samenleven’. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. 
Onze Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek is sinds 2018 een Ambassade voor Vrede, van de landelijke vredesbeweging Pax. Als Ambassade voor Vrede in de Zaanstreek willen wij de Vredesweek in onze stad promoten. Dit doen we vanuit de doelstelling van onze stichting, om mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt. Deze doelstelling sluit helemaal aan bij het vredesweekthema ‘Inclusief samenleven’.

Dit jaar willen wij in Zaanstad aandacht geven aan de Vredesweek met een Vredesconcert. De bekende Zaanse pianist Ruud Luttikhuizen zal hierin muziek ten gehore brengen die uitdrukking geeft aan de verbinding tussen mensen uit verschillende culturen. Dat doet hij samen met de zangeres Judith Petra en met de uit Syrië afkomstige zanger Tony Sbat. Tussen de nummers door worden er, door Zaankanters met een verschillende culturele achtergrond, korte teksten en gedichten uitgesproken die verwoorden, waar het in een inclusieve samenleving om gaat. Het concert duurt een uur.

Het concert vindt plaats op woensdag 22 september, in de Kogerkerk, Kerkstraat 14, 
1541 HA Koog aan Zaan, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur van de kerk open. Een toegangskaartje kost €. 5,--. U kunt toegangskaarten reserveren of door een mail te sturen naar info@samenbindendeprojecten.nl  Als mailen niet lukt kunt u ook telefonisch kaarten bestellen bij de heer Martin Meulenkamp, tel. 075-6174707.
De Kogerkerk is ingericht volgens de coronanormen, dat betekent dat er maximaal 70 zitplaatsen beschikbaar zijn. Uitgifte van toegangskaarten gebeurt op volgorde van binnenkomst.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl