> nieuws

Nieuws

 
24 oktober 2021

Weet u wat een votum is?

'Nee.'  Zal het antwoord meestal luiden.  Welnu, in een kerkdienst bestaat het votum uit de eerste woorden die aan het begin worden uitgesproken, direct na het ontsteken van het licht. Maar hoe wij iets over dit votum aan onze kinderen of aan anderen kunnen uitleggen, laat staan aan volgende generaties: de meesten van ons hebben hier geen idee van.

Daarom werd op zondag 24 oktober vooraf aan de dienst om half tien een leer-bijeenkomst gehouden. Voorganger Hans de Wit legde uit waarom we onze diensten (meestal) beginnen zoals we dat gebruikelijk zijn te doen:  Om contact met God te maken, ons aan hem toe te vertrouwen,  een beetje als een belofte.  Het woord votum wordt wel eens voor een belofte op religieus gebied gebruikt. Om bijvoorbeeld iets te gaan doen of te geven als: God eerst wil zorgen dat....  In onze diensten ligt dat echter iets anders. Hans liet ons aan de hand van psalmteksten zien hoe we door een votum gevoelsmatig  stappen op weg naar God zetten: 

Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Deze laatste zin van psalm 124 zit vol dankbaarheid voor God die het volk Israël redde uit de watervloed, van haar belagers en en uit de netten van de vogelvangers. 

Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Dit citaat uit psalm 146 ademt de barmhartigheid en rechtvaardigheid van onze God: die hongerigen brood geeft, gevangenen losmaakt en verdrukten recht verschaft. 

En niet laat varen het werk van zijn handen
Deze bede vinden we in vers 8 van psalm 138. Waar God gedankt wordt omdat hij ons bemoedigt en verlost uit de toorn van onze vijanden. 

Vanuit deze rijke achtergronden vormen deze zinnen samen 'het votum'. Ditzelfde kan uiteraard ook in andere bewoordingen worden gezegd.  Na dit votum kan een groet volgen in de woorden van Paulus: Genade zij u en vrede van God de Vader, en van de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest.  (1 Korinthiërs 1.3)

Wordt het op deze manier nu wat met het koninkrijk van God?  (Om een vraag te beantwoorden die Gerard Reve eens stelde).  Nou..  Vast wel!  Want de kleine twintig mensen die bij dit leermoment aanwezig waren hebben dit positief ervaren.  In de dienst die volgde dringden de woorden die gesproken werden iets dieper in ons hart door.  En, omdat we als Doopsgezinden nu eenmaal geen echt vaste liturgie kennen, zal elk begin van een dienst toch weer anders zijn. Maar de intentie van dat begin.. die spreekt nu meer. Een toevertrouwen aan God dat 'op een nadere ontvouwing gericht is'. Hopelijk... kunnen we dat nu ook beter aan onze kinderen en aan anderen uitleggen. En zal het pasgeboren nieuwe kleinkind van Hans de Wit met haar generatiegenoten ook weer haar weg vinden in de dienst tot - en met - God. 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl