> nieuws

Nieuws

 
16 oktober 2022

Bewaar het pand u toevertrouwd

Wat nemen we bij dit afscheid mee en willen we ècht bewaren? 
Zo sprak Kok Klever bij de goedbezochte slotdienst in Wormer op zondag 16 oktober. Wat is, om het met Paulus te zeggen, 'het pand ons toevertrouwd'? 
Was dat de nèt gerestaureerde Statenvertaling uit 1649, die Dirk Pranger trots presenteerde?  Ja, ook.  Maar dieper nog ging het natuurlijk over het geloof in - en de liefde van - Christus Jezus.  De liefde 'in heel ons hart, heel onze ziel en met al onze krachten' waarover meermalen in de Bijbel wordt gesproken. Die bevlogenheid in 'daden die woorden te boven gaan' die Doopsgezinden eigen is.  En ook heel de periode van bijna 500 jaar Doopsgezinde aanwezigheid in Wormer en Jisp leidend is geweest.  Zeker ook de laatste jaren in de immer gastvrije ontvangsten door Ger en Guda Bus. 
De dag voorafgaand aan de dienst had Dirk Pranger een lezing over de geschiedenis gegeven. Wat omstreeks 1530 begon met enkele losse weder-gedoopten resulteerde eeuwenlang in twee bloeiende gemeenten die uiteindelijk in 1833 fuseerden. Als gevolg hiervan werd in 1850 een nieuwe stenen Vermaning in Wormer gebouwd, onder leiding van ds. Vissering die ook nog een vertaling uit het grieks van het Nieuwe Testament uitgaf. 
In het jaar 2000 werd nog het 150 jarig bestaan van de Vermaning gevierd, maar nu is het doek gevallen. De vertegenwoordigster van de Raad van Kerken Wormer/Jisp had voor alle overblijvende leden een kaars met een boodschap meegenomen. Een warm gebaar voor deze leden.
En wat namen de aanwezigen bij deze dienst dan mee? Dat was natuurlijk die werkzaamheid van de Naam van God in heel ons wezen, ons eigen bezielde zoeken om onze wereld tot één groot 'huis van God' te maken. Met eerbied, zo bleek uit het 'Heilig, heilig, heilig' dat Ilse Doorenspleet zong onder begeleiding van Klaas Arend Booij. Met muziek van Schubert die ons zachtjes toeleidde naar de laatste zegenbede in de Vermaning, waarin we nog eenmaal alles dat op deze plaats geschied was aan de Ene God toevertrouwden en op weg gingen onder zijn zegen, bescherming, genade en vrede. 'Om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal' (lied 425). 
Uiteraard waren er bloemen voor de medewerkenden aan deze slotdienst, een hapje en een drankje, waarbij we proostten op 'het leven' Lachaim.  Want daarin laten we elkaar ook na deze slotdienst zeker niet los! 


Een week later, 23 oktober, werden Ger en Guda Bus in het zonnetje gezet omdat zij zich beiden de laatste jaren zo voor de Vermaning hebben ingezet. 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl