> agenda

Agenda

20 april 2023, 19:00 uur

Lezing Vredestheologie

Vermaning te Zaandam

Fernando Enns, professor vredestheologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Hamburg, organiseert jaarlijks vanuit zijn vakgebied een aantal lezingen. Hij doet dat samen met zijn team van het Amsterdam Centre of Religion and Justice and Peace. Deze lezingen hebben ieder jaar een speciaal thema en zijn voor iedereen toegankelijk.
Eerder vonden de lezingen plaats op de Vrije Universiteit, maar sinds vorig jaar worden ze in verschillende Vermaningen gehouden. Ook om zo meer contact te zoeken en vinden met de Doopsgezinde Broederschap in Nederland en samen in gesprek te blijven over vrede en vragen daarover. Dit jaar komen deze lezingen ook naar de Vermaning van Zaandam. Namelijk op dinsdag 4 april en donderdag 20 april. Beide keren van 19.00-20.30 uur.
Op dit moment kan ik nog niet vertellen wie de sprekers zijn. De definitieve folder is nog net niet op tijd klaar voor deze kopij. Wel zal het gaan om sprekers die ingaan op goede voorbeelden van een rechtvaardige vrede, ook in relatie tot de oorlogen die gaande zijn. In de volgende Mennozaam meer hierover.
De lezingen zullen tweetalig zijn. Wanneer er Engels gesproken wordt, zal dit in het Nederlands vertaald worden of zijn en wanneer er Nederlands gesproken wordt, zal het in het Engels vertaald worden of zijn.
Hopelijk kunnen we als Doopsgezinde Gemeenten Zaanstreek, Wormer en Krommenie het team van de vredestheologie een warm welkom geven in april. Welkom! 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl