Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek
11 ​maart 2020 
 

EXTRA NIEUWSBRIEF in verband met het Corona virus

Geluk en ongeluk,
die ons overweldigend snel kunnen treffen,
lijken aanvankelijk twee druppels water,
hitte en vrieskou bij onverhoedse beroering.

Beste lezers, deze woorden van Dietrich Bonhoeffer uit de Adempauzedienst van hedenmorgen vrijdag 13 maart spreken voor zich. 
Nederland is overvallen door een besef dat het nu menens is met het Corona virus. 
In verband hiermee heeft de ADS een schrijven doen uitgaan waarin zij adviseert om bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten minstens één meter afstand tot elkaar te houden, na afloop geen koffie te drinken en ouderen te laten overwegen om niet naar de kerkdiensten te gaan.  Daarom wordt, gezien de samenstelling van ons bezoek aan de kerkdiensten:

-de kerkdienst in Zaandam van zondag 15 maart a.s.  afgelast
-de vesper in Wormer van a.s. woensdag 18 maart afgelast
-de lezing  'kerk zijn in een wereld zonder God' van a.s. woensdag 18 maart afgelast
-en gaat de adempauzedienst van vrijdag 20 maart vooralsnog door  (met een gewijzigde opstelling van de stoelen)

Uiteraard betreuren we het zeer dat dit alles zo verloopt.  We hopen hiermee er aan bij te dragen dat het virus zich minder snel in Nederland zal verspreiden. 

We wijzen erop dat wij als predikanten  telefonisch bereikbaar blijven, en ook zelf meer mensen zullen bellen. Pastorale bezoeken blijven mogelijk indien de bezochte geen klachten heeft en niet extra kwetsbaar is. Mocht u praktische hulp nodig hebben met het een of ander dan kunt u ons ook bellen, en zullen wij proberen om dit samen met anderen op te lossen.  Juist in deze moeilijke tijden kunnen we elkaar als zusters en broeders ondersteunen. 

Ter inspiratie een liedtekst van René van Loenen geïnspireerd op Bonhoeffer: 

Zij zijn als meteoren,
geluk en ongeluk.
Wij mensen zien hun sporen
en zijn verrast, verrukt.
Wij kunnen ze niet scheiden:
hun baan verblindt ons oog.
Verward door hun verschijning
zien wij verbluft omhoog.

De tijd zal ze pas scheiden,
in dagen van gemis,
in uren die verglijden
tot er geen glans meer is.
Dan zal het zich voltrekken,
het wonder van de trouw:
geluk laat zich ontdekken
als frisse morgendauw.

De toekomst is aanstaande
van trouw die overwint.
Het wonder is al gaande:
je wordt gekend, bemind.
Het uur van echte vriendschap
brengt leven in balans.
Het uur van de geliefde
geeft ongeluk zelfs glans.

Dat ook onze trouw deze dagen mag 'overwinnen',
wensen u met hartelijke groeten:
Jannie Nijwening en Kok Klever

 

 


volgende dienst(en)
DE KERKDIENST VAN ZONDAG IS AFGELAST
15 maart, 10:00 uur
Voorganger: het CORONA VIRUS
Waar: Vermaning te Zaandam

AFGELAST: Vesper in de Vastentijd
18 maart, 19:00 uur
Voorganger: IVM CORONA VIRUS
Waar: Vermaning te Wormer

Adempauzedienst
20 maart, 12:30 uur
Voorganger: Jannie Nijwening
Waar: Vermaning te Zaandam
Een moment voor jezelf op een dag van werken of anderszins bezig zijn. Onderweg in je leven, even tussendoor rust, muziek en tijd om op adem te komen.   Wees welkom bij onze rustige adempauzediensten op weg naar Pasen.  De diensten duren een halfuurtje, na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om je meegebrachte broodje op te eten. 
De muzikale begeleiding is in handen van Klaas Arend Booij.


uitgelicht
De keuze van Bonhoeffer
De keuze van Bonhoeffer
Gesprek in de pastorie Lees meer >>
 

   
Van onderstaande activiteiten is nog niet bekend of zij afgelast zijn of worden: 

  contact
Doopsgezinde Gemeentes van Zaandam, Krommenie, Wormer en Wormerveer Stuur ons een e-mail

links
Aanmelden Nieuwsbrief 

Laatste Doopsgezind NU 

Laatste Doopsgezind NL 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezind Zaanstreek, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Copyright 2019 Doopsgezind Zaanstreek
 
 

Bekijken in PDF-formaat