Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek
1 ​augustus 2020 
 

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Deze zondag gaat Hanneke van der Korst voor in de Vermaning te Zaandam.
Het thema is: Omgaan met schuld
Liturg is Margreet Dekker.
Organiste is Nóra Dudás

Klikt u hier om het boekje met de Vermaning te downloaden en in te zien.

Zoals u weet kunt u de vieringen weer zelf bezoeken, met inachtneming van de voorschriften. 
Mocht u klachten hebben, blijft u dan thuis.  
Deze week en volgende week wordt de viering nog niet opgenomen.
Vanaf 16 augustus hopen we weer via de livestream uit te zenden. 

Jannie Nijwening is wegens vakantie niet bereikb
aar tot maandag 10 augustus. 
We wensen haar en Danijel een fijne en welverdiende vakantie toe. 
Tijdens de vakantie van Jannie zal Kok Klever (weer) telefonisch bereikbaar zijn  (maandag, dinsdag en donderdag in de morgen).
In voorkomende gevallen zullen Douwe en Hanneke van der Sluis bijspringen voor bezoeken en bij andere gelegenheden. 

Hartelijke groeten en  een goede week gewenst! 

 

Jannie Nijwening
j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl 
06 494 22 430  (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.30-9.30 uur)
Jannie is op maandag vrij. 

 

Kok Klever
k.klever@doopsgezindzaanstreek.nl
06 509 64 758 (Telefonisch Spreekuur Maandag en Dinsdag 8.30-9.30 uur) 
Kok is vrij op woensdag en op vrijdag. 

 


volgende dienst(en)
Gezamenlijke dienst
9 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Douwe van der Sluis
Waar: Vermaning te Krommenie
Organist: Klaas Arend Booij
U kunt deze dienst weer bijwonen. Er is plaats genoeg, u behoeft u niet op te geven.  Mocht u klachten hebben of hoesten blijft u dan thuis. 
Er is een protocol en er zijn aangewezen zitplaatsen.  


Gezamenlijke dienst
16 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Kok Klever
Waar: Vermaning te Zaandam
Organist: Nóra Dudás
U kunt deze dienst weer bijwonen. Er is plaats genoeg, u behoeft u niet op te geven.  Mocht u klachten hebben of hoesten blijft u dan thuis. 
Er is een protocol en er zijn aangewezen zitplaatsen.  
De dienst wordt ook opgenomen, en komt in de ochtend of in de middag op ons youtube kanaal beschikbaar. 

uitgelicht
Nederig is hij gekomen
Nederig is hij gekomen
Geloofsgesprek 'Er is meer'  Lees meer >>
 

A Rocha is een internationale organisatie die zich inzet om plaatselijk de wereld wat schoner en duurzamer te maken.
Met ons nieuwe jaarthema  'Thuis op de aarde'  zullen we hierbij aansluiten.
Onderstaand een initiatief om op zaterdag 19 september een stukje van Zaanstad schoon te maken. 
Wie zou er mee willen doen?  Opgave bij Kok Klever  
Een verklaring van de Christian Peacemaker Teams, gedaan op 20 juli j.l. : 


Christian Peacemaker Teams – Nederland (CPT-NL) gelooft in een wereld waarin de verscheidenheid van de mensheid wordt omarmd. Een wereld waarin de mensen rechtvaardig en in vrede leven met de hele schepping. Met onze gedeelde visie van een vreedzame en rechtvaardige wereld zorgen we ervoor dat nationaal en internationaal de vredeswerkers van CPT in het maatschappelijk middenveld komen te staan in plaats van in de marges en een positieve toekomst voor de samenleving creëren en ontwerpen.

Over de hele wereld is de strijd tussen de stem van het maatschappelijk middenveld en een falende overheid die onderdrukkende structuren en repressie laat bestaan, aanleiding tot geweld, extremisme en giftige politiek. Rechtsongelijkheid in Nederland en wereldwijd liggen aan vele gewelddadige conflicten ten grondslag.

CPT-NL erkent de noodzaak om samen te werken om structuren die de legitimiteit van burgerrechten betwisten geweldloos aan te pakken. Alleen dan is er een vreedzaam samenleven mogelijk.

Geconfronteerd met een sterk koloniaal verleden en een erfenis van slavernij, wordt Nederlanders gevraagd om hun geschiedenis kritisch en onbevooroordeeld te bekijken. Onze koloniale erfenis is zichtbaar in gebouwen en in straten, in juridische en in sociale structuren. Schoolboeken geven weinig inzicht in de onderliggende structuren en welke invloed deze in de hedendaagse samenleving hebben op mensen. Er is onmiskenbaar sprake van racisme en acceptatie van ongelijkheid. CPT-NL verklaart zich solidair met de beweging ‘Black Lives Matter’.

CPT-NL nodigt alle blanke en niet-blanke mensen uit om het leiderschap van Black Lives Matter in Nederland te ondersteunen. Dit vraagt van ons allen zelfreflectie en pijnlijke gesprekken in families en buurten. Toch is het essentieel voor onze collectieve bevrijding.

CPT-NL is bereid een bijdrage leveren aan een proces dat leidt tot een getransformeerde samenleving, waarin bewuste en/of onbewuste vooroordelen die leiden tot ongelijkheid en racisme in Nederland daadwerkelijk aan de kaak worden gesteld. Christian Peacemaker Teams – Nederland

  contact
Doopsgezinde Gemeentes van Zaandam, Krommenie, Wormer en Wormerveer Stuur ons een e-mail

links
Aanmelden Nieuwsbrief 

Laatste Doopsgezind NU 

Laatste Doopsgezind NL 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezind Zaanstreek, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Copyright 2019 Doopsgezind Zaanstreek
 
 

Bekijken in PDF-formaat