> krommenie > vredesgemeente

Vredesgemeente Krommenie

 
 

Sinds 2013 is onze gemeente als vredesgemeente aangesloten bij de Christian Peace Teams. Dit houdt in dat wij hier elke jaar speciaal aandacht aan besteden.†
Dit jaar, 2015, is dat door zelf contact te zoeken met de Anadulu moskee te Krommenie. We hebben gesproken over onze wederzijdse geloofsbeleving en meegegeten aan de maaltijd vooraf aan de Ramandan. †Op 22 september is er weer een ontmoetingsavond waarop we over geloofsopvoeding zullen spreken. †Hieronder vindt u een verslag van vorige activiteiten.

Vrede in Palestina?

Dinsdag 23 september 2014 maakte Maarten van der Werf ons meer vertrouwd met de achtergronden van het conflict van IsraŽl met de Palestijnen. †Om te beginnen vroeg hij naar onze eerste associatie met IsraŽl en Palestina. Het bleek dat IsraŽl meer in verband wordt gebracht met de bijbelse plaatsen, angst en onderdrukking. †De Palestijnen werden meer als vluchtelingen en slachtoffers ervaren. Maarten liet ons vervolgens voelen hoe het is als je op de Westbank leeft en familie in Gaza hebt: je kunt nauwelijks bij elkaar komen voor familiebezoek. †Natuurlijk kwamen deze avond ook de historische achtergronden ter sprake, en de grote gerichtheid van IsraŽl op veiligheid. (Die misschien wel diepere historische wortels heeft dan we vaak denken). Maar ook de grote verbrokkeldheid van de Westoever en de onmogelijke situatie in Hebron. †Waarbij steeds meer losse huizen door Joodse mensen worden opgekocht en geconfisceerd als 'Joods gebied'. †Een uitkomst uit de problemen is nog niet direct te zien. Maar... werken aan het verminderen van vijandsbeelden over en weer lijkt een goede weg. †Een inspirerende avond met 18 deelnemers!†


Krommenie eerste CPT-gemeente Noord Holland

Op 18 juni 2013 heeft de Doopsgezinde Gemeente Krommenie besloten om 'CPT-gemeente' te worden. De beslissing werd genomen in een algemene Ledenvergadering. De gemeente verplicht zich hiermee om bijeenkomsten over CPT te houden, regelmatig in het gemeenteblad over het werk van CPT te publiceren en twee keer per jaar voor het werk van CPT te collecteren. CPT Nederland levert materiaal voor PR, de website van de gemeente en de inhoud van de thema-avonden en stukjes in het gemeenteblad. Misschien dat in de toekomst een lid van de gemeente nader kennis wil maken met het werk van CPT in conflictgebieden door mee te gaan met een ďdelegatieĒ van 14 dagen. CPT wil ook bijdragen aan de uitdaging van de gemeente om ook dichtbij praktisch bezig te zijn met vrede en gerechtigheid.Christian Peacemaker Teams staat voor een geweldloze aanwezigheid in plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid.

Uitgangspunt voor CPT is dat Christus een geweldloze weg heeft voorgeleefd en dat wij kiezen om vanuit dezelfde basiskeuze te leven.Het betekent dat CPT op enkele plaatsen in de wereld Teams heeft, die zijn uitgenodigd door plaatselijke organisaties om hen te ondersteunen bij het geweldloos opkomen voor hun bestaansrechten.Christian Peacemaker Teams staat voor werk en relaties , die:
-de aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren.
-initiatieven aan de basis versterken
-structuren van overheersing en onderdrukking transformeren
-creatieve geweldloosheid in bevrijdende liefde belichamen.†
In de afgelopen jaren is in de organisatie een intensief proces doorlopen voor aanscherpen van missie, visie en uitgangspunten. Daarbij hoorde ook een nieuw logo. Het is een duif, die neergestreken is op prikkeldraad waarvan het eind verandert in een olijftak. Het is de verbeelding van de overtuiging dat met geweldloosheid conflicten kunnen "transformeren". Dat is mťťr dan beheersen of stoppen van geweld.†
Lees verder op:†www.cpt-nl.org

Maarten van der Werf in IsraŽl

Maarten van der Werf, onze contactpersoon voor het vredeswerk is in 2013 weer in IsraŽl geweest. HIj heeft er enkele cursussen als vredeswerker gegeven.†Lees zijn ervaringen via zijn weblog.


Afbeelding:†CPT als waarnemer bij controle van kinderen bij een checkpoint in Hebron

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl