> de wormerveerse vermaning

De Wormerveerse Vermaning

De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer is per 31 maart 2020 opgeheven.   Als u hier klikt vindt u de toespraak dhr. Nico Aten bij de laatste dienst.

Op 28 december 2009 heeft de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer, Vermaning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden overgedragen aan de Stichting Wormerveerse Vermaning.  Het Kerkgebouw is geplaatst op de lijst van beschermde monumenten van de Monumentenwet 1988. Het heeft vele jaren een centrale plaats gehad in een gelukkig Doopsgezind Gemeenteleven. Met de overdracht werd beoogd dat de Vermaning nu ook voor heel Wormerveer een plaats mag zijn voor bezinning, beleving en plezier: een centrum voor kunst en cultuur voor  muziekuitvoeringen, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen die stroken met de authenticiteit van het gebouw.  Klikt u hier naar hun website te gaan. 

Steunfonds Doopsgezinde Vermaning
Op 8 december 2010 verkreeg het Steunfonds voor de Wormerveerse Vermaning de ANBI-erkenning. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. Een hiervan is dat jaarlijks een aantal gegevens via internet openbaar wordt gemaakt. Deze treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording:

Balans 2018

Baten en lasten 2018

Balans 2019

Baten en lasten 2019

Balans 2020

Baten en lasten 2020

 

Zondagsschoolplatencollectie Wormerveer
Zo'n honderd jaar geleden kregen kinderen bijbelonderricht aan de hand van grote, gekleurde zondagsschoolplaten, waarbij meester of juf een verhaal vertelde. Van vrijwel elk bijbelverhaal is zo'n plaat gemaakt. Deze 'vertelplaten' zijn heel veel gebruikt, maar geleidelijk (rond 1960) zijn ze uit beeld verdwenen: zondagsschool en kinderkring van nu gebruiken andere methodes. Enkele jaren geleden trof men bij het opruimen van de zolder van de Doopsgezinde Vermaning te Wormerveer een grote collectie (235 stuks!) van deze oude zondagsschoolplaten aan, die nog in prima staat bleken te verkeren. De platen zijn omstreeks 1900 gemaakt in de Verenigde Staten (hoogstwaarschijnlijk als litho's), en bij drukkerij Callenbach in Nijkerk voorzien van de Nederlandse onderschriften. U kunt de complete collectie kijken in dit fotoalbum

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl