> wormerveer

Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer

De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer is een ondogmatische Doopsgezinde Gemeente. De prediking van Jezus, zoals die is overgeleverd, in het bijzonder de “Bergrede”, is daarbij een belangrijke leidraad. Daarbij geldt: “Daden gaan woorden te boven”.

De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer is nog een kleine Gemeente. Zij is daarom met de DG Wormer-Jisp een door de Rijper Sociëteit erkende samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Wilt u meer weten over onze beleidsvisie en beleidshistorie, klikt u dan hier.  

Op vrijdagavond 11 december 2015 is de Vermaning feestelijke heropend. Klik hier om alle foto's van deze avond en de eerste dienst op 13 december 2015 te bekijken. 

Overige activiteiten in onze Vermaning vindt u op www.wormerveersevermaning.nl

Bekijk de werkzaamheden najaar 2015 door hier te klikken. 

Na ruim 4 jaar plannen maken waren er in het voorjaar van 2015 voldoende middelen om te kunnen starten. Als eerste kregen de kerkenkamers een nieuwe fundering en een kleine uitbreiding. Voor dat er gestart kon worden met het sloopwerk om het funderingsherstel mogelijk te maken, moest er een hoop worden opgeruimd  en ingepakt, zoals het orgel en de vleugel onder de preekstoel. De kerkenkamers zijn na het funderingswerk volledig opnieuw opgeknapt en ingericht. De toiletten en de keuken zijn uitgebreid en de toegang tot de kerk en de zolder wordt sterk verbeterd. Met de aanleg van een hellingbaan is ook de oude toegang tot de kerkekamers opnieuw in ere hersteld en de toegang voor mensen die minder goed ter been zijn, sterk verbeterd. Tevens is de kerk aangepakt door vernieuwen van het stucwerk en het plaatsen van podiumverlichting. Bovendien zijn nieuwe stoelen geplaatst. Alhoewel er altijd wel werkzaamheden blijven aan een gebouw als dit kan het voolopig weer prima vooruit!  

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl