> wormerveer > steunfonds vermaning

Steunfonds Doopsgezinde Vermaning

Op 28 december 2009 heeft de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer, Vermaning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden overgedragen aan de Stichting Wormerveerse Vermaning.  Het Kerkgebouw is geplaatst op de lijst van beschermde monumenten van de Monumentenwet 1988. Het heeft vele jaren een centrale plaats gehad in een gelukkig Doopsgezind Gemeenteleven. Met de overdracht werd beoogd dat de Vermaning nu ook voor heel Wormerveer een plaats mag zijn voor bezinning, beleving en plezier: een centrum voor kunst en cultuur voor  muziekuitvoeringen, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen die stroken met de authenticiteit van het gebouw.

De Gemeente gaf het gebouw een “bruidsschat” mee o.a. voor het noodzakelijke herstel van de fundering onder de kerkenkamers. Ten behoeve van het beheer van deze gelden werd op 16 november 2010 de Stichting Steunfonds Doopsgezinde Vermaning opgericht. Inmidddels was namelijk duidelijk geworden dat het nog geruime tijd zou kunnen duren voordat met de renovatiewerkzaamheden zou kunnen worden begonnen.

Op 28 december 2009 werd ook het bekende Flaes-orgel overgedragen. Dit was niet lang daarvoor gerestaureerd en in originele staat hersteld. Dit orgel, bekend om zijn mooie klank, is een belangrijk instrument in de reeks van concerten die de Werkgroep Menno Simonsz Flaes, als onderdeel van de Stichting Wormerveerse Vermaning, jaarlijks organiseert. Ook ten behoeve van toekomstige renovatie van en groot onderhoud aan het orgel heeft de Gemeente een bedrag beschikbaar gesteld.  Dit wordt eveneens door het Steunfonds beheerd.

Op 8 december 2010 verkreeg het Steunfonds de ANBI-erkenning. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. Een hiervan is dat jaarlijks een aantal gegevens via internet openbaar wordt gemaakt. Deze treft u hieronder aan.

Contactgegevens en bestuur

Doelstelling en beleidsplan

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 
 

Financiële verantwoording 2018

Balans 2018

Baten en lasten 2018

 

Financiële verantwoording 2017

Balans 2017

Baten en lasten 2017 

Financiële verantwoording 2016

Balans 2016

Baten en Lasten 2016

Financiële verantwoording 2015

Balans

Baten en lasten 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl