> zaandam > contactgegevens

Contactgegevens Zaandam

Kerkenraad

Voorzitter: br. O. Hekelaar,  075-621 87 55    ger.hekelaar@ziggo.nl

Secretaris: vacant  Email via: ea.rijvordt@planet.nl

Penningmeester: vacant
Administrateur: Zr. B. Rijvordt ea.rijvordt@planet.nl   tel. 075 628 90 16   of  06 - 24 37 36 35.

Lid: br. M. Romijn tel. 075 - 616 33 73   e-mail: romijn.banga@gmail.com
Lid: br. D. van der Sluis tel. 075 - 640 22 71 email: do.sluis@wxs.nl  

Postadres Kerkenraad: Middel 159, 1551 SV WESTZAAN

 

COMMISSIES EN ADRESSEN:

Verhuur van Vermaning, Vertoeving en Voorhuys: 
Gerard van Soeren 06- 463 03 228 - email: gerard@sagrestano.nl

Themadiensten
Deze commissie bestaat uit een groepje gemeenteleden welke een aantal kerken per jaar een actuele themadienst verzorgen in onze gemeente.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij br. M. Romijn tel. 075-616 33 73 of e-mail: romijn.banga@gmail.com

Commissie van Beheer
Deze commissie zorgt voor het onderhoud van onze gebouwen in de breedste zin van het woord.
Contactpersonen br. G. Hekelaar 075-621 87 55    ger.hekelaar@ziggo.nl  en br. P. Middelhoven 075 - 621 54 15  mb@middelhoven.com 

M.W.G. Het Regentencollege
Voor inlichtingen zr. T. Aartsen-van Dijk, tel. 075-616 29 05 of e-mail: tjitske.aartsen@gmail.com

Zendingscommissie
Aanspreekpunt: br. P.W.D. Ruig, tel. 075-617 56 70 0f e-mail: p.ruig@chello.nl

Ledenadministratie: 
Mutaties betreffende geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing graagdoorgeven aan: zr. A.G. Ruig-Gingnagel, Hobbemastraat 5, 1506 JV Zaandam. 
Wilt u zr. Ruig óók op de hoogte brengen van ziekte of ziekenhuisopname?   tel. 075-617 56 70 e-mail: lidaruig@hotmail.com

Preekvoorziening: 
zr. T. Janki-Slot tel. 075-631 45 40
                         

Het Mennistenerf: 
Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam
tel. 075-612 32 62


Geestelijk verzorger Mennistenerf:
mw. drs. W. Roobol
e-mail: w.roobol@mennistenerf.nl

Bankrekeningennummers: 
Ledenbijdrage Doopsgez.Gem.Zaandam      NL51 INGB 0000 1213 22
MWG Het Regenten college Triodosbank      NL31 TRIO 0198 3527 43


                                           

 

 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl