> zaandam > contactgegevens

Contactgegevens Zaandam

Kerkenraad

Voorzitter: br. O. Hekelaar,  075-621 87 55    

Contact secretariaat via infozaandam@doopsgezindzaanstreek.nl

Penningmeester: br. P.W.  Middelhoven 075-621 54 15
Administrateur: via infozaandam@doopsgezindzaanstreek.nl  

Lid: br. D. van der Sluis tel. 075 - 640 22 71 

Postadres Doopsgezinde Gemeente: Kapelaan G. Grootstraat 17, 1502 XK  Zaandam

 

COMMISSIES EN ADRESSEN:

Restaurant Verrassing aan de Zaan 
Contactpersoon & reserveringen: Maartje van den Nieuwboer 
T. 075 - 61 76 481; M. 06 - 21 50 86 49 
info@verrassingaandezaan.nl

De Vermaning / Het Voorhuys
Contactpersoon & verhuur: Simone Spakman
T. 06 - 19 39 47 09
events@verrassingaandezaan.nl

Kijk voor meer informatie over restaurant Verrassing aan de Zaan en De Vermaning: www.verrassingaandezaan.nl

Themadiensten
Deze commissie bestaat uit een groepje gemeenteleden welke een aantal kerken per jaar een actuele themadienst verzorgen in onze gemeente.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij br. M. Romijn tel. 075-616 33 73

Commissie van Beheer
Deze commissie zorgt voor het onderhoud van onze gebouwen in de breedste zin van het woord.
Contactpersonen br. G. Hekelaar 075-621 87 55 en br. P. Middelhoven 075 - 621 54 15  

M.W.G. Het Regentencollege en de Quiltgroep
Voor inlichtingen zr. T. Aartsen-van Dijk, tel. 06- 444 12 929

Zendingscommissie

Ledenadministratie: 
Mutaties betreffende geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing graagdoorgeven aan: br. H. Aartsen: ledenadministratiezaandam@doopsgezindzaanstreek.nl 
tel. 06 - 559 73 234

Preekvoorziening: 
zr. T. Janki-Slot tel. 075-631 45 40
                         

Het Mennistenerf: 
Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam
tel. 075-612 32 62


Geestelijk verzorger Mennistenerf:
ds. Iris Speckmann
 i.speckmann@mennistenerf.nl 

Bankrekeningennummers: 
Ledenbijdrage Doopsgez.Gem.Zaandam      NL51 INGB 0000 1213 22
MWG Het Regenten college Triodosbank:
IBAN     NL31 TRIO 0198 3527 43   ten name van:  DG Zaandam, Reg. college


                                           

 

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl