dg zaanstreek > zaandam > contactgegevens

Contactgegevens Zaandam

Kerkenraad

Voorzitter: br.O. Hekelaar, 075-621 87 55 ger.hekelaar@ziggo.nl

Secretaris: vacant Email via:ea.rijvordt@planet.nl

Penningmeester: vacant
Administrateur: Zr. B. Rijvordtea.rijvordt@planet.nl tel.075 628 90 16 of 06 - 24 37 36 35.
Lid: br. M. Romijn tel. 075 - 616 33 73 e-mail: romijn.banga@gmail.com
Lid: br. D. van der Sluis tel. 075 - 640 22 71 email: do.sluis@wxs.nl

COMMISSIES EN ADRESSEN:

Verhuur van Vermaning, Vertoeving en Voorhuys:
Gerard van Soeren 06- 463 03 228 - email:gerard@sagrestano.nl

Themadiensten
Deze commissie bestaat uit een groepje gemeenteleden welkeeen aantal kerken per jaar eenactuele themadienst verzorgen in onze gemeente.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij br. M. Romijn tel. 075-616 33 73of e-mail: romijn.banga@gmail.com

Commissie van Beheer
Deze commissie zorgt voor het onderhoud van onze gebouwen in de breedste zin van het woord.
Contactpersonen br. G. Hekelaar075-621 87 55 ger.hekelaar@ziggo.nl en br. P. Middelhoven 075 - 621 54 15 mb@middelhoven.com

M.W.G. Het Regentencollege
Voor inlichtingen zr. T. Aartsen-van Dijk, tel. 075-616 29 05 of e-mail: tjitske.aartsen@gmail.com

Zendingscommissie
Aanspreekpunt: br. P.W.D. Ruig, tel. 075-617 56 70 0f e-mail: p.ruig@chello.nl

Ledenadministratie:
Mutaties betreffende geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing graagdoorgeven aan: zr. A.G. Ruig-Gingnagel, Hobbemastraat 5, 1506 JV Zaandam.
Wilt u zr. Ruig k op de hoogte brengen van ziekte of ziekenhuisopname?
tel. 075-617 56 70 e-mail:
lidaruig@hotmail.com

Preekvoorziening:
zr. T. Janki-Slot tel. 075-631 45 40

Het Mennistenerf:
Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam
tel. 075-612 32 62


Geestelijk verzorger Mennistenerf:
mw. drs. W. Roobol
e-mail:w.roobol@mennistenerf.nl

Bankrekeningennummers:
Ledenbijdrage Doopsgez.Gem.Zaandam NL51 INGB 0000 1213 22
MWG Het Regenten college Triodosbank NL31 TRIO 0198 3527 43Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl