dg zaanstreek > wat zijn doopsgezinden?

Wat zijn doopsgezinden?

Doopsgezinden vormen een christelijk kerkgenootschap en bestaan al meer dan 450 jaar. In de tijd van de reformatie hebben dopersen, ook wel mennisten geheten, getracht aan een radicale verandering in de kerk gestalte te geven. De organisator van de doperse beweging in ons land was Menno Simons ( 1496 - 1561) gewezen pastoor van Witmarsum. (Frl..)

Door de nieuw opgedane kennis van de Bijbel aanvaarden de doopsgezinden alleen de doop op grond van een persoonlijke belijdenis als juist. De kinderdoop kennen zij niet. Men kan lid van de gemeente worden door doop en/of een eigen belijdenis schrijven.

Hoewel de hoofdkenmerken hetzelfde zijn, bestaan er tussen de doopsgezinde broederschappen in de wereld onderlinge verschillen. Zo zijn sommige broederschappen rechtzinnig en van de wereldafgekeerd en andere meer meer vrijzinnig en in de wereld staand. Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren uit de eigen geschiedenis.

Nadat de beweging in 1525 in Zwitserland is onstaan, ontwikkelden zich spoedig twee hoofdgroepen: de Zwitsers en de Duitsers n de Nederlanders en Noord-Duitsers. In ruil voor godsdienstvrijheid en vrijstelling van militaire dienst en belasting worden Nederlandse en Noord-Duitse doopsgezinden gelokt naar ontginningsgebieden in Pruisen en na 1780 Wit-Rusland. Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog brengen velen later naar Zuid-en Noord-Amerika. Vervolgingen in Zwitserland en Zuid-Duitsland doen ook veel van de daar wonende doopsgezinden uitwijken naar Amerika, Afrika en Azi; komen in aanraking met het doperdom door- verzoenings-en zendingswerk van Noord-Amerikaanse organisaties.

Doopsgezinden zijn mensen die gn "kerk" willen vormen, maar vinden dat de plaatselijke gemeente centraal staat. Ze vinden dat iemand zelf voor het geloof moet kunnen kiezen.
Alle leden in een doopsgezinde gemeente zijn gelijkwaardig en kunnen meedenken en meedoen in de gemeente. Regelmatig gaan gemeenteleden zelfvoor in een dienst, in plaats van een predikant. Ook staan ze vr vrede. Gerechtigheid,gelijkheid en ze zijn in het algemeen tegen elke vorm van geweld. Veel jongens hebben in het verleden op grond van deze levenshouding de militaire dienstplicht geweigerd.

Doopsgezinden staan voor wat ze zeggen. Een eed zullen zij niet zweren "Ons Ja is JA en ons NEE is NEE!". Hoewel de doopsgezinden veel landelijke organisaties hebben, is de plaatselijke gemeente toch de plek waar het in de eerste plaats gebeurt. Zondags is er de kerkdienst en door-de weeks zijn er activiteiten als koren, jeugdclubs, bijbelkringen en gespreksgroepen. In de gemeenten weet men zich geborgen en toch vrij. Belangrijke kenmerken voor een geloofsgemeenschap, die ondanks de 510e verjaardag van haar leidsman nog bij de tijd is en volledig openstaat voor een ieder die zich ertoe aangetrokken voelt.

In Nederland zijn ruim 100 doopsgezinden gemeenten, samen hebben ze meer dan 10.000 leden. Wereldwijd zijn er meer dan n miljoen doopsgezinden, waarvan meer dan de helft in de ontwikkelingslanden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naarde homepagina van de Algemene Doopsgezinde Sociteit (ADS)

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl